Servisní služby - přehled

Autor: Jana Mitriková <Jana.Mitrikova(at)escad.cz>, Téma: Co děláme, Vydáno dne: 11. 09. 2008

Realizace a předání díla uživateli je začátek.

Záruční servis

Náplň této služby vychází z uzavřené smlouvy o dílo a povinností vyplývajících z obchodního zákoníku.
Čas potřebný k zahájení prací se pohybuje v rozmezí 4 až 48 hodin od nahlášení poruchy.
Tento servis je pochopitelně poskytován zdarma v rámci záručních podmínek a závazků společnosti ESCAD.
S klienty je zpravidla uzavírána smlouva o pravidelných garančních prohlídkách, především se jedná o pravidelné preventivní testy aplikačního software, jeho automatický upgrade a kontrolu uživatelských nastavení, ale i další kontrolní servisní zákroky.
Pravidelné garanční prohlídky jsou vhodné zejména tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezvýpadkovost provozu technologií a kde není dostatečně zajištěna běžná údržba technologických zařízení.


Pozáruční servis

Po vypršení záruční lhůty je zpravidla uzavírána, v případě zájmu zákazníka, smlouva o provádění pozáručního servisu. Rozsah a podmínky této služby jsou naprosto individuální, dle požadavku objednavatele.
Doporučujeme kontrolovat dlouhodobě zatěžovaná zařízení s půlroční periodicitou, aby se tak předešlo případným havarijním stavům.
Pozáruční servis je poskytován za úhradu.
Výhody dostupnosti rychlého a kvalifikovaného servisu se uplatní zejména při propojení dodaného dispečinku na firemní EAM server pomocí IWSE .NET Services. V takovémto případě je naše servisní středisko automaticky informováno o potřebě servisního zásahu.

 

Dálkový elektronický servis

Dispečinky ASŘTP instalované společností ESCAD jsou na přání zákazníka vybavovány modulem IWSE, který umožňuje
obsluze elektronický servis ve dvou základních úrovních, včetně připojení k servisnímu a informačnímu EAM serveru
společnosti ESCAD.
Pro strojně nevyhodnotitelné požadavky na servisní zásah nebo pokud není dodané zařízení napojeno na EAM server, je klientovi přiřazen servisní formulář na internetu.
Zachovány jsou pochopitelně i klasické způsoby nahlášení požadavků, jako HotLine, přímé propojení VoIP, e-Mail, FAX, atd.

Díky za přečtení od Kačenky 0105.