Petr Dauš: Historie, současnost a vize ESCAD, a.s.

Autor: Petr Dauš <Petr.Daus(at)escad.cz>, Téma: Co děláme, Vydáno dne: 23. 09. 2008

Akciová společnost ESCAD vznikla v roce 1990 jako společnost s ručením omezeným, která navazovala na živnostenské oprávnění k projektování Automatizovaných Systémů Řízení Techologických Procesů (ASŘTP) jejího zakladatele, současného generálního ředitele akciové společnosti.

Historie společnosti

Součástí každé firmy je i její vlastní historie, která je mnohdy spolupůsobícím faktorem při rozhodování o navázání nových obchodních kontaktů. Dovoluji si Vám tedy, jménem společnosti ESCAD®, poskytnout všeobecnou informaci o profilu firmy.
Společnost ESCAD vznikla v roce 1990 jako projekční kancelář v oboru: "Systémy měření a regulace". Zakládající pracovníci pracovali v bývalém Krajském projektovém ústavu v Praze, v bývalém státním podniku ELEKTROMONT (též ZPA Praha, REGULA a.s.).
Se změnou právního statutu společnosti v roce 1991 na společnost s ručením omezeným byl program firmy rozšířen o komplexní dodavatelskou činnost v oboru měření a regulace a automatizovaných systémů řízení.
V březnu roku 1999 vznikla, jako následník ESCAD, s.r.o. akciová společnost ESCAD s obchodním názvem: ESCAD, a.s.

 

Současnost

V současné době provádí společnost ESCAD následující práce a služby:

- poradenskou činnost a odbornou pomoc, včetně odborných expertiz
- projektové práce: systémové projekty ASŘ, projekty pro SP, realizační dokumentaci, DSP
- dodávky a montáže zařízení a technologických celků
- záruční servis
- pozáruční smluvní servis
- aplikační software v plně české lokalizaci
- zajištění následného provozu zařízení
- inženýrské a technicky koordinované zajištění dodávek kompletních technologií

Podle přání zákazníka dodáváme řídící systémy a komponenty renomovaných světových firem, nicméně převažující jsou výkonné, univerzální a spolehlivé automaty:  SAIA - Švýcarsko a vizualizační SCADA aplikace Wonderware, zejména pak InTouch.

V současné době převažují dodávky prací s vyšším podílem přidané hodnoty - využití silného potenciálu znalostí, tedy projekty, aplikační sowtware, poskytování sofistikovaných servisních služeb, apod.

 

Vize

Na stránkách tohoto serveru získáte základní informace o historických základech a stěžejních aktivitách firmy ESCAD, která již řadu let vytváří zdravé konkurenční prostředí mezi firmami v oboru automatizace technologií, průmyslu výroby a řízení inteligentních budov.
Přestože komplexnost poskytovaných služeb s vysokou odborností je motivem prospektů mnoha společností a podnikatelských aktivit, za zcela podstatný považujeme odkaz na obsáhlou tradici společnosti ESCAD, která se může pyšnit zcela konkrétními výsledky svých vlastních činností a trvalým inovačním programem svých služeb.
Jsou zajisté různé způsoby jak poskytovat plný servis svým zákazníkům. Podstatná výhoda pro zákazníky společnosti ESCAD je však v partnerském přístupu, který zaručuje vyváženost mezi technicky vyspělým a profesionálním řešením úloh automatizace a informatiky a skutečně reálnými potřebami našeho partnera-klienta.

 

Díky za přečtení od Kačenky 0101.