Reference - ASŘTP kotlů K-2 a K-3 Velveta Varnsdorf

Autor: Jana Mitriková <Jana.Mitrikova(at)escad.cz>, Téma: Reference, Vydáno dne: 15. 09. 2008

ASŘTP výtopny. Uhelné kotle: 2x35t páry za hodinu řízené pomocí SAIA-InTouch.velveta_01.jpg (29647 bytes)

Řídícím systémem jsou ovládány dva uhelné parní kotle o výkonu 35 t/hod s výkonovými kombinovanými hořáky plyn/lehký topný olej od firmy WEISHAUPT pomocí procesních stanic SAIA řady PCD 4. Systém řízení je navržen s ohledem na možnost integrace více inteligentních systémů.

V první etapě byla řešena pouze regulace výkonu kotle, podtlak v topeništi a poměr paliva (uhlí/plyn, resp. uhlí/LTO).
Kotle jsou osazeny analyzátorem spalin O2 HORIBA ENDA 616 TWIN a přepínatelným analyzátorem NOx, SO2, CO a O2 typu HORIBA ENDA 661. Podle výsledku analýzy je automaticky nastavován poměr plynu a uhlí tak, aby nebyl překračován limit obsahu SO2 ve spalinách.
Motory podavačů paliva a motory vzduchového a kouřového ventilátoru jsou řízeny pomocí frekvenčních měničů řady ACS
600 od firmy Asea Brown Boveri.

velveta_02.jpg (38215 bytes)V současné době je již 10 let používán řídící systém SAIA PCD4 s Wonderware InTouch. Mimo drobných servisních úprav parametrů v aplikačním SW jsou všechny komponenty SAIA původní, bez poruch.

Schéma propojení (klikněte pro velký obrázek)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Řídící systém PLC: SAIA PCD4
SCADA/HMI: InTouch
Operační systém SCADA: Windows NT/XP
Komunikační driver: VDDSAIA (ESCAD)
Realizace: 1998
Projektant, dodavatel: ESCAD, a.s.
Servisní zajištění: ESCAD, a.s.