Případové studie

Autor: Jana Mitriková <Jana.Mitrikova(at)escad.cz>, Téma: Co děláme, Vydáno dne: 17. 12. 2008

Studie

 • Případová studie - Integrovaný systém řízení budovy
 • Případová studie - ASŘTP Kogenerační jednotky
 • Případová studie - ASŘTP Teplárny
 • Koncepce řešení Integrovaných systémů řízení výroby • Případová studie - Integrovaný systém řízení budovy

  Studie vychází z předpokladu využití centrálního dispečinku ASŘ k vysokému obslužnému komfortu monitoringu a řízení objektu a požadavku systemizovat různorodé technické prostředky zajišťující podporu provozu z hlediska přehledného a bezpečného zajištění provozu s možností dálkového monitoringu, případně obsluhy.

  Technická úroveň může být po případných konzultacích upravena, aby bylo dosaženo dohody o poměru užitných vlastností
  a ceny.

  Studie je vypracována s ohledem na univerzálnost celkového řešení a zajištění možnosti vysoké variability využití systému pro komplexní řízení celého objektu s použitím programovatelných podcentrál SAIA řady PCD2, řady datových linek pro návazná zařízení a vizualizačního kompletu SCADA software firmy Wonderware - InTouch ve verzi 6.0.

  Případová studie - ASŘTP Kogenerační jednotky

  Studie řeší způsob integrace různých technologických částí jednoho systému.

  Základem systému řízení je programovatelný systém SAIA - PCD4 zajišťující regulaci a bezpečnostní sekvence spalinového kotle a vyvedení výkonu, napojení řídícího systému turbogenerátoru I/O body a datovou linkou ModBUS, řídícího systému dopalovacího hořáku kotle, datové linky pro napojení přepočítávačů měření množství plynu ELCOR a datové linky měřičů tepla na výstupu přehřáté páry z kotle. Součástí dodávky je veškerá polní instrumentace kotle včetně nutných doplnění nepostradatelných okruhů společného potrubí kotle.

  Případová studie - ASŘTP Teplárny

  Studie řeší návrh systému řízení technologií teplárny s dvěma uhelnými kotly (prášek stabilizovaný plynem), kombinovanými hořáky (LTO/zemní plyn) každý 35 t.h-1 přehřáté páry, kogenerační jednotky, odlučovači popílku, protitlaké turbíny, návazných technologií a integraci stávajících funkčních celků. Koncové řešení předpokládá dvouúrovňový systém vizualizace.