Reference - Rekonstrukce TZB ČTK

Autor: Petr Dauš <Petr.Daus(at)escad.cz>, Téma: Reference, Vydáno dne: 18. 09. 2008

Rekonstrukce TZB ČTK, suterénních prostor, divadla R.Brzobohatého a redakce domácího zpravodajství. зеленый кофе с имбирем

ČTK

Po výzvě na podání nabídky, vypracování návrhu řešení byla společnost ESCAD vybrána jako projektant a následně jako generální dodavatel rekonstrukce TZB objektu České Tiskové Kanceláře.

KotelnaZkušenosti ESCAD, a.s. s komplexními dodávky technologií výtopen, tedy jak projekční činnost, tak i vlastní realizace, byly jedním z hlavních parametrů při výběru společnosti.

Postupně se tedy činnost skládala z následujících etap:
1. Vypracování návrhu řešení (studie) rekonstrukce TZB
2. Projekt pro stavební povolení
3. Rekonstrukce TZB
4. Rekonstrukce kuchyně a restaurace a částečná rekonstrukce divadla
5. Rekonstrukce interieru redakce domácího zpravodajství
6. Dokumentace skutečného provedení a zajištění servisu

Rozsah prací
Stavební opravy a úpravy suterénních prostor pod uličním traktem budov č. 5 a 7 s dílčími dispozičními úpravami.
Výměna převážné části inženýrských sítí v uvedených suterénech včetně jejich reorganizace a dovybavení.
Přestavba centrální kotelny na LTO na kotelnu na zemní plyn a s tím související demontáž nádrží na LTO.
Vybudování nové kuchyně restaurace divadla a rekonstrukce TZB divadla.
Celková oprava interieru 4.N.P., včetně zajištění projektu a dodávky interieru.
Systém ASŘ a EPS pro celý objekt, včetně dispečinku.

Pro ilustraci o rozsahu rekonstrukce jsou přiloženy následující fotografie před rekonstrukcí a po rekonstrukci:

Objektová rozvodna před ...sipka.jpg (2098 bytes)... a po rekonstrukci.

Rozvaděč kotelny a ÚT před ... sipka.jpg (2098 bytes)... a po rekonstrukci.

Kotelna před ...sipka.jpg (2098 bytes)... a po rekonstrukci.

Rozvaděč VZT před ...sipka.jpg (2098 bytes)... a po rekonstrukci.

Suterénní prostory po zahájení rekonstrukce ... sipka.jpg (2098 bytes)... a po rekonstrukci.

Rozvody VZT před ...sipka.jpg (2098 bytes)... a po rekonstrukci.


Díky za přečtení od Kačenky 0106.