L600DDE 1.0 - "FanCoil" site Communication

Autor: Petr Dauš <Petr.Daus(at)escad.cz>, Téma: Produkty, Zdroj: Petr Dauš, Vydáno dne: 01. 11. 2010

L600 jsou samostatné řídící moduly pro VZT zařízení typu FanCoil vybavené procesní sériovou linkou S-BUS Data umožňující přenos dat – měření a ovládání VZT jednotky.
Standardně je modul L6xx datově napojen na procesní řídící centrálu typu SAIA PCD, která zajišťuje komunikaci s jednotlivými moduly a následně poskytuje data do vizualizace.
Pomocí SW L600DDE je možné napojit datovou sběrnici modulů L600 přímo do vizualizace.


Funkce SW L600DDE:
1. Nastavování (inicializace) modulů L600
2. Běžná datová komunikace se sítí modulů L600 a jejich ovládání
3. Poskytování dat pro aplikace, např.: InTouch

Předpoklady pro provozování SW L600DDE:
1. PC s operačním systémem Windows XP, případně i Windows NT
2. Komunikační port RS232 + převodník RS232/RS485/RxAuto
3. Vypnutý FIFO buffer u portu RS232 ve Windows (v případě potíží s komunikací)
4. Driver VDDSAIA, včetně patřičného nastavení (viz. soubor *.reg)
5. Funkční síť modulů L600 RS485 S-Bus Data, Parity
6. Pro síťovou komunikaci mezi PC nainstalovaná WW FS Gateway

Více na produktovém webu: L600DDE.escad.com