Multifunkční panely operačních sálů

Autor: Petr Dauš <Petr.Daus(at)escad.cz>, Téma: Produkty, Vydáno dne: 15. 12. 2010

Pro potřeby vestaveb i novostaveb operačních sálů dodává ESCAD, a.s. Multifunkční panely operačních sálů.

Multifunkční panely operačních sálů

VJM.MOS.R3 WIT.MOS.R2
Dotykový panel s úhlopříčkou 5,7" (14,5 cm) a větší, pokrývající všechny potřebné funkce v přehledném zobrazení.
Vzhledem k využití JAVA (Virtual Machine) technologie a absenci PC techniky je docíleno vysoké spolehlivosti v provozu.
Cenově velmi zajímavé řešení.
Dotykový panel s úhlopříčkou 17" (43 cm) a větší, pokrývající všechny potřebné funkce s vyšší úrovní a rozsahem grafického zobrazení.
Vzhledem k využití SCADA technologie InTouch firmy Wonderware jde o léty prověřený vizualizační systém, který využívají větší nemocnice.
(Např.: IKEM Praha, FTNsP Praha, ÚVN Praha).
Procesní data jsou měřena a poskytována pomocí programovatelných stanic PCD švýcarského výrobce SAIA Burgess.
MOS.escad.com MOS.escad.com
Určení:
1. Přehledné poskytování technických informací personálu operačních sálů
2. Ovládání techniky prostředí v prostoru operačního sálu
3. Ovládání osvětlení laminárních polí, oparačních lamp atd. 
4. Přesný čas, stopky, časovače pro potřeby personálu operačních sálů
5. Signalizace stavů klinických alarmů
6. Další funkce zajišťující bezpečný provoz techniky operačního sálu
 
Další informace jsou k dispozici na produktovém webu: MOS.escad.com