Menu
Kontakt:
ESCAD, a.s.
Žitavského 498
Praha 5 - Zbraslav
CZ15600
IČO: 25745271
DIČ: CZ25745271
Tel.: 244 401 681
Fax: 244 401 932
eMail: RECEPCE {zavináč} escad.cz
HotLine: 777 314 314
© 2008-2011 ESCAD
Produkty

XPSCVDD by ESCAD, Corp. - Manuál

Windows XP Service Center Virtual Device Driver, part of IWSE Services by ESCAD, Corp. - Manuálaneb: "Kačenka hlídá."

XPSCVDD by ESCAD, Corp.Obsah:

A. Úvod
B. Určení a funkce
C. Omezení a předpoklady
D. Instalace
E. První spuštění aplikace
    E.1.  Nastavení Firewall
F. Parametry spuštění aplikace
G. Popis ovládacích záložek / funkcí aplikace
    G.1.   Drivers/Usr
    G.2.   System
    G.3.   Graph
    G.4.   Process
    G.5.   Win
    G.6.   Ping
    G.7.   e-Mail
    G.7.1.  Podzáložka: "e-Mail"
    G.7.2.  Podzáložka: "e-Mail Properties"
    G.8.   Log
    G.8.1.  Podzáložka: "LOG: Application"
    G.8.2.  Podzáložka: "LOG: Data Monitor"
    G.8.3.  Podzáložka: "LOG Configuration"
G.9.  Settings
    G.9.1.    Podzáložka: "Application Settings"
    G.9.2.    Podzáložka: "Application Settings" - fáze 2
    G.9.3.    Podzáložka: "GW Setting"
    G.9.4.    Podzáložka: "About"
H. Systray
I. Obsah zpráv
    I.1.    Start aplikace
    I.2.    Denní hlášení
    I.3.    Měsíční hlášení
J. Obsah protokolových souborů
K. Licence a záruky
L. Kontakty

 

Download manuálu ve formátu PDF v sekci Download - Manuály
Download instalace v sekci Download - Software

 

A. Úvod

Cílem vytvoření "Vzdáleného Servisního Centra" pro, resp. proti MS Windows bylo zajištění dálkového monitoringu počítačů provozujících bezpečnostně náročné aplikace pod operačními systémy MS Windows verze 4 a 5.
I když byl XPSCVDD vytvořen ve vývojovém prostředí MS Visual Studio, běžné objekty Microsoftu, jako je MS WinSock, použity nebyly, aby nedocházelo ke kumulaci nespecifických potíží. Právě výskyt nespecifických potíží operačního systému totiž byl důvodem pro monitoring funkcí OS.
Aplikace byla optimalizována tak, aby využívala minimum systémových prostředků operačního systému a mohla být aktivní i při odlaďování real-time náročných aplikací, jako jsou komunikační drivery, SCADA/HMI aplikace, apod.

 

B. Určení a funkce

XPSCVDD monitoruje operační systém a další potřebné funkce, vytváří protokolové soubory o funkci operačního systému a v pravidelných intervalech odesílá informační e-Maily do servisního střediska. Jednou za kalendářní měsíc zkomprimuje protokolové soubory do archviu ZIP a taktéž odešle do servisního střediska.
Pokud monitorovaný počítač nemá přímou konektivitu s internetem, může být XPSCVDD spuštěn v klientském režimu, data předává jinému počítači s XPSCVDD, prostřednictvím kterého jsou zprávy odesílány.

Základní funkce XPSCVDD jsou tyto:

1. Diagnostika a monitoring "opuštěných" Windows-ovských aplikací.
2. Kontrola a monitoring LAN a WLAN konektivity.
3. Post-Mortal-ové protokolování stavu OS.
4. OnLine diagnostika OS s protokolováním.
5. SMTP konektivita pro zasílání informačních zpráv a protokolů.
6. Tichý start v Systray a autostart.
7. Funkce Client nebo Server.

 

C. Omezení a předpoklady

1. Testováno v OS Windows 4 (NT4.0), 5 (XP) SP1 a SP2
2. Generované protokolové soubory jsou formátu CSV (Comma Separated Value) s oddělovačem ","
3. Pro odesílání e-Mailů je nutná autorizace u platného SMTP serveru
4. Při použití GW funkce je potřebné u FireWall aplikací povolit zvolené porty

 

D. Instalace

Aplikace XPSCVDD je k dispozici s sekci download na serveru www.escad.cz.
Poznámka:
Instalační soubory jsou komprimovány archivátorem ZIP.

Pokud již máte nainstalovanou předchozí verzi XPSCVDD, doporučujeme před instalací provést její odinstalaci.
Po rozbalení archivu spustíte instalaci dvojklikem na soubor: setup.exe.

 

E. První spuštění aplikace

Po úspěšném dokončení instalace lze XPSCVDD spustit přes nabídku:
Start - Programy - ESCAD Software - XPSCVDD 2.3 SERVER.

Spuštěný program se po cca.: 10-ti sekundách pokusí odeslat první e-Mailovou zprávu. Pokud máte aktivovanou bránu Firewall systému Windows, budete vyzvání, zda povolit připojení na internet pro aplikaci: "XPSCVDD by ESCAD, Corp.". Povolením bude aplikace přidána do seznamu vyjímek brány Firewall.

 

E.1.    Nastavení Firewall
Pokud používáte jiný systém Firewall (Kerio, apod.) postupujte podle příslušného návodu a povolte porty, podle následující tabulky:

XPSCVDD ve funkci SERVER - default XPSCVDD ve funkci CLIENT
Povolit odchozí port: 25 (SMTP) Povolit odchozí port: 1001 (GW)
Povolit příchozí port: 1001 (GW) -

 

F. Parametry spuštění aplikace

V nabídce: "Start - Programy - ESCAD Software", jsou k dispozici tři parametrované způsoby spuštění.
- XPSCVDD 2.3 SERVER - Aplikace spuštěna ve funkci server
- XPSCVDD 2.3 CLIENT - Aplikace spuštěna ve funkci client
- XPSCVDD 2.3 SERVER - Hiden Start - Aplikace spuštěna ve funkci server, ale po spuštění nebude aktivní na ploše
Poznámka:
Stejné nastavení parametrů lze provést i v nastavení již puštěné aplikace.

Všechny nastavení jsou přístupná na jednotlivých záložkách aplikace.

 

G. Popis ovládacích záložek / funkcí aplikace

Všechny testované funkce jsou zobrazeny na jednotlivých záložkách aplikace.
Při běžném-rutinním provozu aplikace je doporučeno spouštět XPSCVDD s parametrem: "Hiden Start", nicméně, při testování prostředí operačního systému je výhodné sledovat měřené veličiny.

 

G.1.    Drivers/Usr

01_Drivers.gif (18365 bytes)

Záložka obsahuje následující informační pole:

1. Identifikaci operačního systému
2. Přehled instalovaných HDD, CD, DVD a dalších disků, včetně jejich využití
3. Informace systému o aktuálním uživateli

 

G.2.    System

02_System.gif (14745 bytes)

Záložka: "System" zobrazuje informace o využití fyzické operační paměti počítače, včetně vzorků -5 a -10 sec. pro umožnění sledování okamžitých změn využití paměti, při testování ostatních aplikací.
Součástí záložky jsou i další, následující informace:

Označení Popis
Memory Used Aktuální využití fyzické paměti s nejvyšší hodnotou od spuštění aplikace (Peek)
Process Count Aktuální počet spuštěných procesů s nejvyšší hodnotou od spuštění aplikace (Peek)
CPU Used Aktuální zatížení procesoru s nejvyšší hodnotou od spuštění aplikace (Peek) *
All Win Count Aktuální počet všech oken s nejvyšší hodnotou od spuštění aplikace (Peek) **

Poznámky
* Pokud je hodnota peek vyšší než 100% je potřebné nastavit typ procesoru na záložce: Process.
** Do součtu jsou započítana okna, která nejsou viditelná, ale odpovídají definici: "Okno" v systému Windows.

 

G.3.    Graph

03_Graph.gif (14085 bytes)

Údaje ze záložky System, jsou pro účely ladění ostatních aplikací zobrazovány v i grafické podobě.
Hodnoty: Peek, je možné kdykoli vynulovat dvojklikem na nápisu konkrétní hodnoty v popisném rámečku.
Osa X grafu - časová osa - může být upravena pomocí tlačítek: "+" a "-" ve spodní části grafu.
K dispozici jsou následující hodnoty časového rozlišení:

Graph time Sample time
5 min. 0,8 sec.
10 min. 1,6 sec.
21 min. 3,2 sec.
42 min. 6,4 sec.
84 min. 12,8 sec.

Poznámka:
Graph time - celkový čas osy X
Sample time - čas mezi jednoltivými vzorky

 

G.4.    Process

04_Process.gif (17821 bytes)

V tabulce je uveden seznam aktuálně spuštěných procesů, včetně času procesoru připadajícího na jednotlivé procesy.
K dispozici je aktuální údaj a údaje staré 5 a 10 sec.

V horní části záložky je vhodné nastavit typ procesoru.

 

G.5.    Win

05_Win_All.gif (23454 bytes)

Záložka Win (Windows)  zobrazuje seznam aktuálně spuštěných oken.
Pomocí volby: "Visible Windows", budou v seznamu zobrazena jen okna viditelná na ploše, resp. okna, která by měla být viditelná.

05_Win_Visible.gif (19677 bytes)

 

G.6.    Ping

06_Ping.gif (14023 bytes)

Pokud je to vhodné, resp. počítač se spuštěnou aplikací XPSCVDD, potřebuje pro správnou funkci i další stroje, např.: SQL Server, komunikační PC, Doménový kontroler, File server, atd., je možné tyto stroje kontrolovat pomocí příkazu ping.

Příkaz PING (PING = Packet InterNet Groper) používá protokoly IP/ICMP (Internet Control Message Protocol) a je to standardní nástroj pro ověřování spojení mezi dvěma počítači.

K dispozici je 11 políček pro 11 strojů, do kterých je možné zadat jak absolutní IP adresu, tak i URL adresu.
Je tedy lhostejné, zda zadáte například: "smtp.escad.cz" nebo IP adresu: "217.198.112.208", nicméně s ohledem na možnost ztráty spojení se serverem DNS (Domain Name System) doporučujeme používat absolutní IP adresy.
Pokud síť nebude mít konektivitu na DNS server, nebude možné získat překlad doménového jména na IP adresu a opakovaným čekáním na momentálně neexistující DNS server obdržíte mylné informace o konkrétním stroji.

Pro překlad doménového jména na IP adresu použijte spodní část záložky a získanou IP adresu pak zadejte do požadovaného políčka pro testování.

Nad každým políčkem s testovanou IP adresou je informační řádek, ve kterém jsou uvedeny informace o provedení příkazu PING. Pokud se časy odezvy příkazu PING blíží nastavené hodnotě: "TimeOut", je vhodné tuto hodnotu zvýšit, aby nedocházelo k planým hlášením.
Pro počítače v lokální síti (LAN) jsou běžné odezvy v řádech jednotek až desítek milisekund, ale pro počítače na internetu (WAN) se hodnota odezvy může (podle typu vašeho připojení k internetu) zvyšovat až na stovky milisekund.

Pokud testovaný počítač odpovídá, je funkce PING prováděna cyklicky a po každé úspěšné odezvě je změněno pozadí políčka ze světle modré na bílou a naopak a text je zobrazen modře. Pokud testovaný počítač neodpovídá, je pozadí políčka červené.

Při editaci názvu (IP adresy) testovaného počítače, je aktuálně upravované políčko z příkazu PING vynecháváno. Pro opětovné začlenění do testu stiskněte po dokončení editace tlačítko: "Pinging".

Pro okamžité otestování nové URL nebo IP adresy můžete využít tlačítko: "-> Test ->" v části "Get IP Address:" na záložce: "Ping".

 

G.7.    e-Mail

Záložka: "e-Mail", obsahuje dvě podzáložky.

 

G.7.1.  Podzáložka: "e-Mail"

07_eMail.gif (17175 bytes)

Nastavení hlavních parametrů a zkušební odesílání e-Mailů je na podzáložce: e-Mail v následujících polích:

Označení Popis
To (e-Mail): Kontrolní adresa pro zasílání zpráv. (Nelze upravit.)
Copy (e-Mail): Adresa pro zasílání zpráv. Zde vyplňte e-Mailovou adresu, na kterou mají být zasílány informace o systému. *
Subject: Předmět e-Mailu. Nelze upravit. Obsahuje název počítače a pořadové číslo naposledy odeslané zprávy.
Message: Obsah zprávy. Při testování odesílání zpráv napište, co potřebujete. **
Attachment: Soubor k odeslání jako příloha.
Browse... Tlačítko: "Browse..." použijte pro výběr přílohy k odeslání.
Info řádek Spodní část záložky zobrazuje informace o průběhu a stavu odesílání zpráv.

Poznámky:
* Pokud chcete zadat více adresátů, použijte středník ";" jako oddělovač.
** Tlačítkem: "Test Send", je možné odeslat jakoukoli zprávu včetně přílohy a je tak možné  zaslat informaci servisnímu středisku, příjemci zprávy, včetně potřebných souborů.

 

G.7.2.  Podzáložka: "e-Mail Properties"

08_eMail_Properties.gif (15080 bytes)

Po spuštění aplikace jsou všechna potřebná pole předvyplněna funkčními údaji.
Změnu e-Mailového účtu odesílatele proveďte v části: "Options:".
Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že většina poskytovatelů e-Mailových účtů vyžaduje přihlášení na SMTP server, tedy přihlášení i pro odesílání zpráv. Jméno a heslo pro SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) server je zpravidla stejné, jako pro POP3 (Post Office Protocol version 3) / IMAP (Internet Message Access Protocol).
Pro odesílání doporučujeme ponechat defaultové nastavení v části: "Options:", tedy: Formát MIME, prioritu Normal. Další parametry (Html, Receipt, POP Login) zvolte, pokud je to potřebné, jinak ponechte tyto volby neoznačené.

Přehled parametrů:

Označení Popis
SMTP Server: SMTP Server, tedy adresa odesílacího serveru.
Default: smtp.escad.cz 
Sender Name: Alias odesílatele, tedy jméno odesílatele.
Default: XPSCVDD - ABCDEF, kde ABCDEF je název počítače.
Sender Email: Adresa odesílatele zprávy.
Default: IWSE(zavináč)escad.cz
Options/MIME: Standardní protokol pro zprávy s diakritikou.
Default: Ano (označeno)
Options/UUEncode: Alternativní kódování: "Unix-to-Unix encoding".
Default: Ne (neoznačeno)
Options/Html: Umožňuje odesílání ve formátu html.
Default: Ne (neoznačeno)
Options/Receipt: Vyžaduje zpětnou informaci o přečtení zprávy. 
Default: Ne (neoznačeno)
Options/Login: Zprostředkování přihlášení na SMTP server. Pokud je označeno, je potřebné vyplnit přihlašovací údaje.
Default: Ano (označeno)
Options/POP Login: Zprostředkování přihlášení na POP3 server. V této verzi aplikace XPSCVDD není příjem zpráv povolen.
Default: Ne (neoznačeno)
Username: Přihlašovací jméno k SMTP serveru. Zpravidla e-Mail.
Default: stejný údaj jako v poli Sender Email.
Password: Přihlašovací heslo k SMTP serveru.

 

G.8.    Log

Záložka: "Log" obsahuje tři podzáložky.

Pro kontrolu funkce aplikace jsou k zobrazení k dispozici dvě oddělené skupiny OnLine logovacích protokolů, umístěných na samostatných podzáložkách.

 

G.8.1.  Podzáložka: "LOG: Application"

0901_LOG_App.gif (24302 bytes)

V protokolovém okně aplikačního logování jsou uváděny údaje o startu aplikace a jednotlivých funkčních skupin objektů, zásahy uživatele do nastavení aplikace, informace o průběhu odesílání zpráv atd.
Pokud je XPSCVDD správně nainstalován a jsou korektně nastaveny všechny potřebné parametry, nejsou informace aplikačního protokolu nijak významné.
Pokud nefunguje některá část aplikace, například: nejsou odesílány zprávy, pak je příčina špatné funkce uvedena v tomto protokolu.

V případě, že je potřebné doplnit údaje v protokolu o připomínku nebo jiný poznatek uživatele, zadejte údaj do spodního řádku a stiskněte tlačítko: "Log Now".

Data v protokolovém okně jsou uspořádána tak, že nejnovější záznam je vždy na prvním řádku.

 

G.8.2.  Podzáložka: "LOG: Data Monitor"

0902_LOG_Data.gif (21107 bytes)

V protokolovém okně monitoru dat, jsou zobrazovány informace, které aplikace sleduje, tedy:
- změna počtu otevřených oken
- změna počtu spuštěných procesů
- dosažení/navýšení hodnoty Peek pro obsazení fyzické paměti
- dosažení/navýšení hodnoty Peek pro počet spuštěných procesů
- dosažení/navýšení hodnoty Peek pro obsazení fyzické paměti
- dosažení/navýšení hodnoty Peek pro obsazení fyzické paměti
- první TimeOut při vykonávání příkazu PING
- znovuobnovení odpovědí při vykonávání příkazu PING

Data v protokolovém okně jsou uspořádána tak, že nejnovější záznam je vždy na prvním řádku.

 

G.8.3.  Podzáložka: "LOG Configuration"

0903_LOG_Config.gif (15011 bytes)

Mimo OnLine protokolů v podzáložkách aplikace, které slouží k ladění počítače, vytváří XPSCVDD samostatné souborové protokoly.
Soubory jsou vytvářeny a ukládány v instalačním adresáři aplikace XPSCVDD, zpravidla: C:\Program Files\ ...
Formát protokolových souborů odpovídá specifikaci CSF (Comma Separated Values), tedy čárkou oddělené hodnoty s tím, že každý záznam tvořený posloupností hodnot oddělených čárkou, začíná na novém řádku.

CSV soubory je možné importovat jak do SQL databází (MS SQL, ORACLE, MySQL, atd.), tak i do tabulkových procesorů (MS EXCEL, OpenOffice Calc, atd.).

K dispozici je osm samostatných souborů:

Označení Popis Název souboru
Application LOG LOG aplikace * XPSCVDD_LOG_APPLICATION_YYYYMM.csv ***
Data Monitor LOG LOG dat z aplikace** XPSCVDD_LOG_MONITOR_YYYYMM.csv ***
Processes Changes Seznam/změny počtu procesů XPSCVDD_PM_Processes_YYYYMM.csv ***
CPU Used Changes Změny vytížení CPU XPSCVDD_PM_CPU_Used_YYYYMM.csv ***
Windows Changes Seznam/změny počtu  oken XPSCVDD_PM_Windows_YYYYMM.csv ***
Memory Changes Změny obsazení fyz. paměti XPSCVDD_PM_Memory_YYYYMM.csv ***
IP Ping Changes Změny stavu odpovědí PING XPSCVDD_IP_Ping_YYYYMM.csv ***
All Changes Všechny změny XPSCVDD_PM_ALL_DATA_YYYYMM.csv ***

Poznámky:
* Odpovídá údajům na podzáložce: "LOG: Application"
** Odpovídá údajům na podzáložce: "LOG: Data Monitor"
*** YYYYMM je v názvu souboru nahrazeno aktuálními údaji, tedy pro září 2008: 200809.

Pokud je soubor označen pro protokolování, je také jednou měsíčně zasílán jako příloha odesílané zprávy. Vždy za uplynulý měsíc.

 

G.9.  Settings

Záložka: "Settings" obsahuje tři podzáložky.

 

G.9.1.     Podzáložka: "Application Settings"

100101_AppSett.gif (13184 bytes)

Tato podzáložka obsahuje volby pro nastavení hlavních parametrů celé aplikace a současně je využita jako povelové centrum při ukončování aplikace a vypínání systému.

Přehled parametrů:

Označení Popis
SMTP Server Ready (RO) Aplikace testuje dostupnost SMTP serveru. (Nelze změnit kliknutím.)
Main Properties /
Auto Start Application
Pokud je parametr zvolen, aplikace bude automaticky spuštěna při dalším startu Windows.
Default: Ano (označeno)
Main Properties /
Hiden Start
Pokud je parametr zvolen, aplikace nebude po spuštění viditelná na ploše.
V systray je aplikace zobrazena vždy.
Default: Ano (o.značeno)
e-Mail Properties /
LOGs e-Mail Sending
Pokud je parametr zvolen budou jednou měsíčně odesílány i protokolové soubory.
Default: Ano (označeno)
e-Mail Properties /
Daily e-Mail Report at HH:MM
Pokud je parametr zvolen budou jednou denně odesílány krátké zprávy o stavu systému. "HH:MM" je čas, kdy jsou zprávy odesílány. Minuty jsou v rozpětí 01 až 20 generovány při spuštění aplikace.
Default: Ano (označeno)
e-Mail Properties /
Send LOGs as ZIP File
Pokud je parametr zvolen budou protokolové soubory před odesláním zkomprimovány do jednoho ZIP souboru.
Default: Ano (označeno)

 

G.9.2.     Podzáložka: "Application Settings" - fáze 2

Přehled ovládacích tlačítek.
Následující tlačítka se objeví buďto po stisku samostatného tlačítka: "Exit Application", viz. obrázek G.9.1., nebo pokud je aplikace XPSCVDD spuštěna a pomocí volby: Start - Vypnout ..., zvolíte: "Vypnout" nebo "Restartovat", nebo pokud si vypnutí/restart vyžádá jiná aplikace.
Aby nebylo možné vypnout počítač, určený pro trvalý provoz, omylem, XPSCVDD zastaví proces vypínání a zobrazí následující podzáložku:

100102_AppSett.gif (14107 bytes)

Význam tlačítek:

Označení Popis / Funkce
Exit Application Tlačítko pro ukončení aplikace.
Hide Tlačítko skryje rozhraní aplikace na ploše, ale i nadále je funkční.
Cancel Postupné vypínání je zastaveno. Aplikace zůstává na ploše.
Shut Down / Power Off Po stisku oranžového tlačíka bude ukončena nejen aplikace XPSCVDD, ale bude vypnut celý počítač. *

Poznámka:
* Použitím tlačíka: "Shut Down / Power Off" jsou Windows zpravidla ukočeny rychleji, než při volbě: Start - Vypnout ... - Vypnout.

 

G.9.4.     Podzáložka: "GW Setting"

Pokud na počítači, kde je spuštěna aplikace XPSCVDD není k dispozici internetová konetktivita, resp. není dostupný SMTP server, je možné XPSCVDD spustit v režimu: "CLIENT" a využít jiný počítač k odesílání zpráv.

Podle způsobu spuštění XPSCVDD je stejná aplikace buďto v režimu: "SERVER" nebo v režimu: "CLIENT" a pomocí určeného portu, který je potřebné uvolnit, pokud je spuštěna i Firewall, si aplikace údaje předávají.

XPSCVDD v režimu SERVER:

100201_GW_Sett.gif (15826 bytes)

XPSCVDD v režimu CLIENT:

100202_GW_Sett_cl.gif (15363 bytes)

 

G.9.3.     Podzáložka: "About"

100301_About.gif (13416 bytes)

V této podzáložce jsou uvedeny informace o režimu aplikace, výrobci SW, verzi aplikace a potřebné kontakty.

 

H. Systray

Pokud je aplikace spuštěna, je v "Systray" ikona: "Ucho", která signalizuje spuštění.
(Systray = System Tray, t.j. systémové informační pole o aplikacích, které jsou spuštěné a nemusejí být jinak viditelné.)

Funkce ikony XPSCVDD v Systray:

Volba Popis / Funkce
Dvojklik na ikonu Zobrazí nebo schová aplikaci na ploše.
Klik pravým tlačítkem Zobrazí Systray menu
Systray menu /
Exit App
Okamžité vypnutí aplikace XPSCVDD
Systray menu /
Hide / UnHide
Zobrazí nebo schová aplikaci na ploše.

 

I. Obsah zpráv

XPSCVDD odesílá e-Mailové zprávy za následujících okolností:
- Start aplikace (Při prvním spuštění na počítači včetně LOG souborů)
- Denní hlášení (bez LOG souborů)
- Měsíční hlášení (včetně LOG souborů)

 

I.1.    Start aplikace

SERVER - START Message Info:

Send Date:    2008.06.12 12:39:00
Application:  XPSCVDD ver.: 2.3.47
PC Name:      REPASE-NEMATRON
OS:           Operating System Windows NT/XP, version 5,01(2600)
Last Exit:    12.06.2008 12:36:57
OffLine Time: 0 day 00:01:51
App Start at: 12.06.2008 12:38:49
App Run Time: 0 day and 00:00:11
----------------------------------------------------------------
Data
Memory Total: 128 MB
Memory Used:  101 MB
Memory Free:  27 MB
Processes:    19
CPU Used:     1,37 %
All Windows:  16
----------------------------------------------------------------
END

 

I.2.    Denní hlášení

SERVER - Day Message Info:

Send Date:    2008.08.27 21:01:00
Application:  XPSCVDD ver.: 2.3.47
PC Name:      ASUSWXPPD
OS:           Operating System Windows NT/XP, version 5,01(2600)
Last Exit:    27.08.2008 20:08:59
OffLine Time: 0 day 00:03:55
App Start at: 27.08.2008 20:13:06
App Run Time: 0 day and 00:47:54
----------------------------------------------------------------
Data
Memory Total: 2057 MB
Memory Used:  968 MB
Memory Free:  1089 MB
Processes:    57
CPU Used:     0,77 %
All Windows:  151
----------------------------------------------------------------
END

 

I.3.    Měsíční hlášení

SERVER - End Month Info:

Send Date:    2008.08.04 13:04:14
Application:  XPSCVDD ver.: 2.2.39
PC Name:      SCADAXP01
OS:           Operating System Windows NT/XP, version 5,01(2600)
Last Exit:    30.07.2008 14:02:26
OffLine Time: 4 day 23:00:16
App Start at: 04.08.2008 13:03:36
App Run Time: 0 day and 00:00:38
----------------------------------------------------------------
Data
Memory Total: 514 MB
Memory Used:  384 MB
Memory Free:  130 MB
Processes:    33
CPU Used:     34,14 %
All Windows:  23
----------------------------------------------------------------
LOG Files:
000: XPSCVDD_LOG_APPLICATION_200808.csv in ZIP File
001: XPSCVDD_LOG_MONITOR_200808.csv in ZIP File
002: XPSCVDD_PM_ALL_DATA_200808.csv in ZIP File

File: Logs.ZIP

Jak je patrno z obsahu e-Mailu, jedná se o krátké informační zprávy, které jsou zasílány servisnímu/dohledovému dispečinku a obsahují přehledné shrnutí hlavních údajů o systému, době provozu či vypntí PC, atd.

U měsíční zprávy byly označeny pro logování a tedy i odesílání pouze některé protokolové soubory.

 

J. Obsah protokolových souborů

XPSCVDD odesílá při prvním spuštění aplikace a následně po ukončení kalendářního měsíce protokolové soubory ve formátu CSV.
Načtením souboru do tabulkového procesoru jsou k dispozici potřebné údaje, včetně časové značky.
Následuje ukázka po převodu do tabulkového procesoru:

10401_LOG_Data.gif (39024 bytes)

Vyhodnocením protokolových souborů je umožněno dohledání příčiny kolapsu aplikací, či celého operačního systému.

 

K. Licence a záruky

XPSCVDD ve verzi 2.3 je volně použitelný program. Tento program je poskytován bez jakékoli záruky, neposkytují se ani odvozené záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

XPSCVDD ve verzi 2.3 je možné používat i v komerční oblasti, ale není možné ho prodávat ani jinak poskytovat za úhradu.

Výrobce (ESCAD, a.s.) si vyhrazuje právo na změnu programu bez předchozího upozornění a na odchylky od tohoto manuálu.

 

L. Kontakty

Internetové stránky společnosti ESCAD, a.s.: www.escad.cz
E-Mailová adresa odborné pomoci a pro zasílání připomínek: IWSE(zavináč)escad.cz

XPSCVDD
© 2008 ESCAD, Corp. Všechna práva vyhrazena

Tento manuál
© 2008 ESCAD, Corp. Všechna práva vyhrazena

Použité fotografie
© 2008 ESCAD, Corp., PH Models, Všechna práva vyhrazena

ESCAD, IWSE, VDD
jsou ochranné obchodní značky ESCAD, a.s.

 

 

   


Související články:
L600DDE 1.0 - "FanCoil" site Communication (01.11.2010)
PRODUKTY - Software - Aktualizace (01.11.2010)
| Autor: Petr Dauš | Vydáno dne 29. 09. 2008 | 6984 přečtení | Počet komentářů: 2418 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Vyhledat text:

Aktualizace:
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

© 2008 ESCAD, a.s., Všechna práva vyhrazena. ESCAD, VDD, SBI, ExPro jsou chráněné obchodní značky.
Web aplikace je vytvořena s použitím následujících produktů: PHPrs, MySQL, Apache.