MOS

MOS = Multifunkční operační sál

Lékaři i personál operačních sálů se musí potýkat s velkým množstvím technických zařízení a přístrojů instalovaných různými dodavateli a současně platí Evropské normy pro operační sály.

Multifunkční panel pro operační sály zbavuje personál operačních sálů nutnosti školení a používání min.: 10-ti signalizačních a ovládacích zařízení a veškerou konektivitu zprostředkuje v jednotném prostředí a na jednom dotykovém panelu.

Praxe ukazuje, že pro postupnou realizaci modernizací operačních sálů a zejména čistých vestaveb , jsou vybíráni různí dodavatelé stavby i různí dodavatelé technologií a technických zařízení.

Není důvod zatěžovat lékařské profese tím, že se budou učit v různých operačních sálech ovládání různých zařízení.

Tak jak bylo již ověřeno v různých instalacích našich Multifunkčních panelů pro operační sály v nemocnicích (např. Thomayerova nemocnice v Praze nebo v IKEM v Praze), pokud je každý operační sál vybaven přehledným a jasným ovládacím zařízením, splňujícím normy EU, pak je práce lékařů a dalšího personálu velmi usnadněna.

Splnění norem EU je důležité. Pokud se lékaři pohybují v různých nemocnicích států EU, pak se vždy setkají s obdobným rozhraním, zvukovou i optickou signalizací a ovládáním technických prostředků a zařízení.

Kompatibilitu s různými dodavateli konkrétních zařízení nechte na nás. My to umíme.

Demo AIM.MOS.R5